WVPCG u Crnoj Gori je djeo međunarodne grupacije za finansijsko savjetovanje WVP Group, sa sjedištem u Grazu. WVP Group osnovana je 1985. godine sa idejom stručnog savjetovanja klijenata o finansijskim ulaganjima. Danas posluje u 15 zemalja srednjoistočne Evrope.

Podaci o WVP Group:
 
     Adresa: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Podaci o WVP Crna Gora:
 
   Adresa: WVPCG d.o.o. za posredovanje u osiguranju
Rozino bb
85310 Budva, Crna Gora
Telefon: +382/33/466-147
Telefax: +382/33/466-137
Email: wvpcg@t-com.me
 Osnovana: 2004. godine
   Izrvšni direktor: Ljubica Rafailović
   Matični broj: 02451638
   Žiro račun: kod Komercijalne banke Budva 525-1621-31

Registarski broj u CRPS : 5-0278520/009