Posredujemo kod tržišnih lidera.

Naš posao je prikupljanje ponuda za klijenta i odabiranje po kvalitetu, napovoljnijeg rešenja. Da bi u tome uspjeli, sarađujemo isključivo sa osiguravajućim kućama , koje postižu najbolje rezultate na tržištu.

 

 

 

Vlasnički nismo povezani s osiguravajućim kućama.

U obavljanju svoje djelatnosti, prije svega, dužni smo da zaštitimo interese svojih klijenata. Stoga, naši stručni timovi prate kretanja na tržištu i promjene u programima i tarifama, kako bi lista naših partnera obuhvatala sve osiguravajuće kuće sa konkurentnim proizvodima.